Inzicht geven is uitzicht bieden en aansprakelijkheid voorkomen

Training Huur- en Zorgtoeslag

Beschrijving

De regelingen voor toeslagen zijn tegenwoordig erg complex. De Huur- en Zorgtoeslag zijn voor veel burgers een onmisbaar inkomensbestanddeel geworden. Zonder deze toeslagen komen veel burgers niet rond. Belangrijk is wel dat het recht goed is vastgesteld. Toeslagen worden bij voorschot verstrekt op basis van geschatte situaties. Vaak is deze geschatte situatie niet juist (meer) doordat wijzigingen niet of te laat worden doorgegeven. Hierdoor ontstaan toeslagschulden. Het is aan u als professional om na te gaan of de klant recht heeft op huur/zorgtoeslag en of de hoogte hiervan juist is vastgesteld. 

Hoe bereken je de hoogte van de rekenhuur? Hoe hoog mag het inkomen zijn? Is er sprake van een toeslagpartner? Heeft klant een verworven recht? Wat als de klant de terugvordering niet in een keer kan betalen? Mag er wel beslag gelegd worden op de huur/zorgtoeslag?

Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk leren we u om meer inzicht te krijgen in het recht op huur- en zorgtoeslag van uw klant zodat u die hulp kunt bieden die nodig is.  

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners , sociaal raadslieden, sociaal casemanagers, bijstandsconsulenten  maar ook medewerkers van banken (afdeling Bijzonder Beheer) , (beschermings)bewindvoerders of medewerkers van sociale wijkzorgteams.

Doel

Na deze training kunt u:

Onderwerpen

Awir (wettelijk kader)


Huurtoeslag


Zorgtoeslag


Awir vervolg

Overige informatie

Certificaat

Bewijs van deelname

Offerte aanvragen

  inkomensinzicht © 2024