Inzicht geven is uitzicht bieden en aansprakelijkheid voorkomen

Trainingsprogramma

Werkwijze

Wij geven training en geen voorlichting.


Het verschil? 


In de training zelf leert u de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Dit doen we door te oefenen met casuïstiek. 

Tenslotte leert u vooral door te doen! 


Ons doel is dat u na de training zelf ook daadwerkelijk met het inkomen van de klant aan de slag gaat.

Lesmateriaal

Dat wat u aan kennis nodig hebt voor de training en zelf kan lezen en leren, bestudeert u van te voren zelf. 

U krijgt van ons lees- en leermateriaal.

Thema’s

Training Inzicht in Inkomen

In de training Inzicht in Inkomen leert u wat de meest voorkomende inkomstenbronnen zijn en hoe deze van invloed zijn op elkaar.  Hoe het sociaal minimum te berekenen en hoe het zit met heffingskortingen en fiscaal partnerschap. 


We werken met casuïstiek uit de praktijk, want leren is vooral doen. 

Training Huur- en Zorgtoeslag

In de Training Huur- en Zorgtoeslag leert u hoe het recht vast te stellen, het rekeninkomen juist te schatten en wat te doen met toeslagschulden. 


We werken met casuïstiek uit de praktijk, want leren is vooral doen.

Training Inkomstenbelasting 

In deze training leert u hoe het systeem van (inkomsten) belastingheffing werkt.  Hierdoor leert u  een aanslag te herleiden en aangiftes correct op te voeren, maar nog belangrijker: ook om het inkomen van het lopende jaar, het recht op heffingskortingen via voorlopige teruggaaf bijvoorbeeld, juist vast te stellen.


We werken met casuïstiek uit de praktijk, want leren is vooral doen.

Training  Van incasso tot beslag   

In deze training leert u de regels van incasso en beslag inclusief het berekenen van de beslagvrije voet, zodat u de nodige hulp kunt bieden aan uw klanten.


We werken met casuïstiek uit de praktijk, want leren is vooral doen.

Doelgroepen

Onze trainingen zijn geschikt voor iedere professional die in zijn of haar werk te maken krijgt met klanten met inkomens- en schuldenproblematiek. Vaak zijn dit klanten met een (feitelijk) inkomen op of rond het sociaal minimum. 


Denk hierbij aan schuldhulpverleners, sociaal raadslieden, sociaal casemanagers, bijstandsconsulenten  maar ook medewerkers van banken (afdeling Bijzonder Beheer) , (beschermings)bewindvoerders of medewerkers van sociale wijkzorgteams.

Meer weten ? >

  inkomensinzicht © 2024