Inzicht geven is uitzicht bieden en aansprakelijkheid voorkomen

Training Inzicht in Inkomen

Beschrijving

Een klant met een inkomen op of rond het sociaal minimum heeft gemiddeld zo’n 13 verschillende inkomstenbronnen, en deze zijn allemaal van invloed op elkaar. Iedere regeling heeft zijn eigen inkomstenbegrip en betaalmoment. Het gevolg? De burger heeft geen overzicht meer, er ontstaan schulden en er is hulp nodig van u als professional om het inkomen weer op orde te krijgen en te houden.

Welke primaire inkomsten en inkomensondersteunende voorzieningen zijn er zoal en hoe beïnvloeden ze elkaar? Hoe zit het met de heffingskortingen en fiscaal partnerschap? Hoe schat je een belastbaar verzamelinkomen? Wat is het bruto en netto sociaal minimum en hoe bereken je dit?

Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk leren we u om meer inzicht te krijgen in het inkomen van uw klant zodat u die hulp kunt bieden die nodig is. 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners , sociaal raadslieden, sociaal casemanagers, bijstandsconsulenten  maar ook medewerkers van banken (afdeling Bijzonder Beheer) , (beschermings)bewindvoerders of medewerkers van sociale wijkzorgteams.

Doel

Na deze training kunt u:

Onderwerpen

Overige informatie

Certificaat

Bewijs van deelname

Offerte aanvragen

  inkomensinzicht © 2023