Inzicht geven is uitzicht bieden en aansprakelijkheid voorkomen

Training Inkomstenbelasting

Beschrijving

Als hulpverlener komt u regelmatig de aanslagen Inkomstenbelasting tegen. De voorlopige aanslagen IB voor het huidige jaar als primair inkomen en de voorlopige of de definitieve aanslagen IB van de afgelopen vijf jaar. Maar zijn de bovenvermelde aanslagen wel juist vastgesteld? Krijgt uw klant niet teveel of te weinig uitbetaald via de voorlopige aanslag in het huidige jaar? Zijn de voorlopige of definitieve aanslagen Inkomstenbelasting van de voorgaande jaren nog te corrigeren, door bijvoorbeeld nog niet toegepaste aftrekposten of heffingskortingen? Klopt de terugvordering? Kan een correcte aanslag buiten invordering worden gesteld of is kwijtschelding mogelijk?

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners, sociaal raadslieden, sociaal casemanagers, bijstandsconsulenten  maar ook medewerkers van banken (afdeling Bijzonder Beheer) , (beschermings)bewindvoerders of medewerkers van sociale wijkzorgteams.

Doel

Na deze training kunt u:

Onderwerpen

Overige informatie

Certificaat

Bewijs van deelname

Offerte aanvragen

  inkomensinzicht © 2024