Inzicht geven is uitzicht bieden en aansprakelijkheid voorkomen

Training van incasso tot beslag

Beschrijving

Gerechtsdeurwaarders leggen per jaar ongeveer 400.000 keer beslag op het inkomen of op de uitkering van mensen met schulden. Ook overheidsinstanties leggen regelmatig beslag. Bij de Belastingdienst gaat het om zo’n 150.000 loonbeslagen op jaarbasis. Daarbij dient de wettelijke beslagvrije voet, het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden, gerespecteerd te worden. Ondanks de wetgeving gaat het toch vaak mis en leven mensen in veel gevallen onder het bestaansminimum.


Wat gebeurt er precies voordat besloten wordt om beslag te leggen?  Wie mogen welke extra kosten in rekening brengen? Welke vormen van beslag zijn er? Welke schuldeisers hebben een voorrangspositie? Hoe maak je een berekening van de beslagvrije voet en welke factoren zijn hierbij van belang?  Wanneer geldt er geen beslagvrije voet?

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit schuldhulpverleners, sociaal raadslieden, sociaal casemanagers, bijstandsconsulenten  maar ook medewerkers van banken (afdeling Bijzonder Beheer) , (beschermings)bewindvoerders of medewerkers van sociale wijkzorgteams.

Doel

Na deze training kunt u:

Onderwerpen


Deel 1


Deel 2

Overige informatie

Certificaat

Bewijs van deelname

Offerte aanvragen

  inkomensinzicht © 2024